O snovima

Kakav je naš ego u snu?  Ego u snu je vezivno tkivo između naše nesvjesne “duše“ i nas kao svjesnog subjekta. Ego se ni u snu potpuno “ne gasi”, nego zadržava svoje funkcija ali u ograničenoj mjeri. Što je san? Možemo reći da je san najvažniji oblik komunikacije nas samih sa sobom. Zašto?  Osoba koja sanja tijekom sna komunicira sama sa sobom, sa svojim nesvjesnim i sa svojom…
Read More